Първият модул от „Програма за активно гражданско включване и развитие на лидерски умения“

Първият модул от „Програма за активно гражданско включване и развитие на лидерски умения“

В месец Юни 2021 г. в България и Сърбия се проведе първият модул от „Програма за активно гражданско включване и развитие на лидерски умения“ по Проект „Мрежа за младежко лидерство“ № CB007.2.22.053 се изпълняван от Сдружение „Нов път“ България в партньорство със Сдружение „Гласът на Враня“, Сърбия. Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg-ИПП България-Сърбия 2014-2020 г. Обучението комбинира предоставянето на теоретични знания с практическа работа в малки групи и ще е насочено към изграждане на умения за включване на младите хора при формирането на местни и национални политики, овладяване на ключови елементи на гражданското участие, решаване на проблеми, разработване на проекти и др. 

Участие в първият модул Изграждане на граждански умения взеха 40 израни младежи от двете страни. Лекторите бяха интересни и актуални за младежите.

Специален гост в първия модул на програмата в България беше – Натанаил Стефанов, съосновател и член на УС на Българската стартъп асоциация(BESCO) и зам.-председател на „София Тех парк“.

Leave a Reply

Your email address will not be published.