В Модул 2: „Местна и национална младежка политика“ на Програма за активно гражданско включване и развитие на лидерски умения“

В Модул 2: „Местна и национална младежка политика“ на Програма за активно гражданско включване и развитие на лидерски умения“

В Модул 2: „Местна и национална младежка политика“ на Програма за активно гражданско

включване и развитие на лидерски умения“ по Проект „Мрежа за младежко лидерство“ 

№ CB007.2.22.053 се изпълняван от Сдружение „Нов път“ България в партньорство със Сдружение „Гласът на Враня“, Сърбия взеха 40 участници младежи до 29 г. от двете страни. В модула участниците се запознаха с актуални теми от националните и местни политики . Особено интересни бяха лекторите – Ралица Кирилова, зам.-директор на 18 СУ „Уилям Гладстон” – София, проф. д-р Десислава Бошнакова, ръководител на департамент „Медии и комуникация“ в НБУ, доц. Алексей Пампоров, Институт по философия и социология, БАН София и Изграждане на застъпническа кампания Мариана Петрова.

Младежите имаха удоволствие да се срещнат и да говорят за местната политика с Иван Аспарухов, кмет на община Мездра и Специален гост Иван Иванов, създател на „FoodOBox“ – първото приложение срещу разхищението на храна 

Leave a Reply

Your email address will not be published.