Менторство и разработване на нефинансови проекти на младите хора

Менторство и разработване на нефинансови проекти на младите хора

Всеки от младите хора, успешно завършил Програмата за активно гражданско включване и развитие на младежкото лидерство в тази дейност под ръководството на ментор ще разработи нефинансов проект, насочен към решаване на проблем, свързан с общността, проблем който е представил в разработеното от него есе при кандидатстване в Програмата. 

Бяха избрани ментори, с опит в писането и изпълнението на проекти, менторство и работа с младежи .

40-те млади хора са разпределени в групи, съобразени с темите на есетата : безработица, демография – проблеми на общностите, политики за млади хора, зависимости и дискриминация. 

Менторите и младите хора в работата си ще са подпомогнати от разработеният Наръчник на ментора. Наръчникът има за цел да даде повече насоки и теоретична база на менторите, които ще подкрепят младите успешни представители на гражданския сектор в техните общностни проекти. В него е представена по-подробна информация по темите Менторство, Роля на ментора, План за менторство, Насоки към ментора, Добри практики. Включени са и цитати от граждански активни лидери, които са менторите на младите хора.

Всеки един от менторите в България и Сърбия ще проведе по 5 онлайн срещи с всеки един участник. От работа на екипите ментор – младеж като краен продукт ще има разработен проект и презентация, която ще бъде представена на предстоящият лагер.

Leave a Reply

Your email address will not be published.