Експерти от Сдружение Нов път представиха кратък „Наръчник за медийна грамотност“

Експерти от Сдружение Нов път представиха кратък „Наръчник за медийна грамотност“

В  изпълнение на  дейност Разработване на информационни и образователни инструменти и   материали по Проектно предложение  ACF/950   „ Медийно образование за активно гражданство „  Схема за малки инициативи, Тематичен приоритет   № 1: Подобрена демократична култура и гражданска   осведоменост на Фонд Активни граждани   по ФМ на ЕИП 2014-2021  експертите на  Сдружение Нов път  работиха пакет от  информационни и образователни инструменти и материали, които  ще бъдат използвани по време на 7 инициативи    по  проекта , на територията на  областите Враца, Монтана и Видин.

Представяме ви  кратък „Наръчник за медийна грамотност“ – натиснете тук

Целта е да  повишим  медийната грамотност   и гражданското образование на крайните потребители и   противодействие на дезинформацията.

Човекът на 21 век иска все по-лесно да се ориентира в  информационното пространство и все по-лесно да достига до това,   което го интересува. За да ползва пълноценно всички налични информационни ресурси, обаче, той трябва да бъде информационно  грамотен. Медийната грамотност е от особено значение и важност  за уязвимите групи и хора в риск от бедност.

 

Контакти

Сдружение „Нов път“ България

П.к. 3357 ,  Село Хайредин, област Враца , ул. „ Дафинка Чергарска“ № 9, тел. за връзка  0896782469, е- mail :  new_road@abv.bg

 

Проект „ Медийна грамотност за активно гражданство“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“. 

Leave a Reply

Your email address will not be published.