Състоя се обучение за повишаване на медийната грамотност и изграждане на  умения за разпознаване и противодействие на дезинформацията.

Състоя се обучение за повишаване на медийната грамотност и изграждане на умения за разпознаване и противодействие на дезинформацията.

Представители на различни целеви групи имаха възможност да вземат участие в обучение  за   повишаване на медийната грамотност и изграждане на  умения за разпознаване и противодействие на дезинформацията. Включиха се   15 представители на граждански организации, училищни настоятелства, местна власт и др.   от областите Видин , Враца и Монтана  в периода от 26 до 28 май 2023 в гр. Вършец .

 За  да се ориентира в  информационното пространство и все по-лесно да достига до това,   което го интересува човекът на 21 век е необходимо да  ползва пълноценно всички налични  информационни ресурси, обаче, той трябва да бъде информационно  грамотен. Основният проблем, към чието решаване е насочен проектът  и  в частност обучението  е   преодоляване на дефицити в медийната грамотност и липсата на   умения за разпознаване и противодействие на дезинформацията   сред целевите групи и крайните потребители. Проблемът стана  видим и особено значим при оценката и реакцията на части от  населението във връзка с войната в Украйна.

По време на обучението  лекторите не само предоставиха нова информация, но и чрез редица интерактивни методи се стремяха да изграждат умения за прилагане на тези знания с фокус върху повишаване на медийната грамотност и умения за противодействие на дезинформацията. Участниците в обучението имаха възможност да споделят свои добри практики, да поставят на обсъждане въпроси, които ги вълнуват и заедно с лекторите да търсят ефективни методи и подходи за решаването им.

Разработената интерактивна  игра „ Какво знаем за дезинформацията“ от  Доц. Милена Добрева  – преподавател  в СУ      предоставена за ползване от участниците в проекта  беше посрещната с интерес и забавление от участниците в обучението.

Екипа на  Сдружение Нов път изпълнява Проектно предложение  ACF/950   „ Медийно образование за активно гражданство„  Схема за малки инициативи, Тематичен приоритет   № 1: Подобрена демократична култура и гражданска   осведоменост на Фонд Активни граждани   по ФМ на ЕИП 2014-2021 г.  до месец октомври 2023 г.

Предстоят още интересни срещи  в градовете Видин, Враца и Монтана , Оряхово , Роман  и Хайредин.

 

Проект „ Медийна грамотност за активно гражданство“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“ www.activecitizensfund.bg

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.