Проведоха се информационни срещи и дискусии по темите за медийното образование, активното гражданско участие, фалшивите новини  и как да ги разпознаваме

Проведоха се информационни срещи и дискусии по темите за медийното образование, активното гражданско участие, фалшивите новини и как да ги разпознаваме

Като част от дейностите по проект  ACF/950   „ Медийно образование за активно гражданство„ осъществен с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“ www.activecitizensfund.bg   Лекторите и екипа на Сдружение Нов път  имаха възможност да  се срещнат с различни хора от  градовете Видин, Враца и Монтана , Оряхово , Роман  и Хайредин провеждайки информационни срещи и дискусии по темите за медийното  образование, активното гражданско участие, фалшивите новини  и как да ги разпознаваме.

Срещите  бяха атрактивни и участниците бяха активни   в осъществените дискусии и

лекциите  успяхме да  повишим  медийната грамотност и умения за противодействие на дезинформацията на участниците.  Те с интерес  взеха участие в  интерактивна  игра „ Какво знаем за дезинформацията“ от  Доц. Милена Добрева  – преподавател  в СУ . За всеки участник в информационните срещи бяха подготвени пакети с обучителни материали и разработените по проекта  –  кратък  наръчник  МЕДИЙНА ГРАМОТНОСТ

ЗА АКТИВНО ГРАЖДАНСТВО   В ДЕСЕТ СТЪПКИ   и  брошура  с инструменти за проверка  на фактите и борба с дезинформацията.

Брошурата   с инструменти за проверка  на фактите и борба с дезинформацията може да намерите  – ТУК

 

Снимки от конференцията:

 

Проект „ Медийна грамотност за активно гражданство“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“  www.activecitizensfund.bg

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.