Проведе се конференция на тема „ Медийно образование за активно гражданство“ 

Проведе се конференция на тема „ Медийно образование за активно гражданство“ 

Над 30 представители на различни целеви групи – местни власти, неправителствени организации, висши учебни заведения и други  имаха възможност да...

Проведоха се информационни срещи и дискусии по темите за медийното образование, активното гражданско участие, фалшивите новини  и как да ги разпознаваме

Проведоха се информационни срещи и дискусии по темите за медийното образование, активното гражданско участие, фалшивите новини и как да ги разпознаваме

Като част от дейностите по проект  ACF/950   „ Медийно образование за активно гражданство„ осъществен с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и...

Състоя се обучение за повишаване на медийната грамотност и изграждане на  умения за разпознаване и противодействие на дезинформацията.

Състоя се обучение за повишаване на медийната грамотност и изграждане на умения за разпознаване и противодействие на дезинформацията.

Представители на различни целеви групи имаха възможност да вземат участие в обучение  за   повишаване на медийната грамотност и изграждане на ...

До 20-ти май може да кандидатствате за обучение за повишаване на медийната грамотност и изграждане на  умения за разпознаване и противодействие на дезинформацията

До 20-ти май може да кандидатствате за обучение за повишаване на медийната грамотност и изграждане на  умения за разпознаване и противодействие на дезинформацията

Сдружение Нов път изпълнява Проектно предложение  ACF/950   „ Медийно образование за активно гражданство„  Схема за малки инициативи, Тематичен приоритет   №...

Експерти от Сдружение Нов път представиха кратък „Наръчник за медийна грамотност“

Експерти от Сдружение Нов път представиха кратък „Наръчник за медийна грамотност“

В  изпълнение на  дейност Разработване на информационни и образователни инструменти и   материали по Проектно предложение  ACF/950   „ Медийно образование за...