Провеждане на фокус групи в Трансграничен регион и разработване на Доклад за местните и национални младежки политики и техните резултати 2014-2017 г. в България и Сърбия

Провеждане на фокус групи в Трансграничен регион и разработване на Доклад за местните и национални младежки политики и техните резултати 2014-2017 г. в България и Сърбия

Проектът“ Младежка мрежа за лидерство“ е свързан с идентифициране на причините за ниското ниво на гражданско участие на младите хора...