Свържете се с нас

Сдружение „Нов път“ е българска неправителствена организация, учредена за работа в  обществена полза през 2004 г. Нейната мисия е да развива и утвърждава духовните ценности и гражданското общество, насърчаване на здравето, образованието, науката и културата в подкрепа на групите в неравностойно положение, хората с увреждания и в подкрепа на социалната интеграция.

Линк към Facebook страницата

  • Село Хайредин, област Враца , ул. „ Дафинка Чергарска“ № 9
  • +35989 67 82 469
  • new_road@abv.bg

Контактна форма