Участници

След проведен конкурс и извършен подбор, участници в проекта са 20 младежи от Северозападния регион на България с акцент от област Враца и 20 младежи от област Пчиня, Сърбия на възраст от 18 до 29 години.

Обучение

На база на проведено проучване за ниската степен на гражданска активност бе разработена програма за обучение за активно гражданско включване и развитие на лидерски умения сред младите хора.

Менторство

С подкрепата на опитни ментори младежите получиха материали, практически насоки и конкретни съвети и разработиха своите индивидуални проекти. Разработени бяха общо 40 проекта от участниците.

Младежка мрежа

Изградени са 5 клуба:  Младежки политики / застъпничество,  Култура / изкуство / спорт, Образование, Развитие на местни общности / доброволчество и Защита правата на човека.

Можем да ви помогнем

На този уеб портал ще публикуваме информация за стажове, курсове за обучения и възможности за намиране на работа.

Ако проявявате интерес към изградената младежка мрежа и нейните клубове, може да се присъедините и да споделите с останалите участници своите идеи и проблеми.Надяваме се да ви бъдем полезни и да продължим заедно да работим за личностното и професионално изграждане и усъвършенстване на младите хора от трансграничния регион на проекта. 

За организациите

Сдружение Нов път

Сдружение “Нов път”  е българска неправителствена организация и основно работи на територията Северозападна България. За времето от своето създаване Сдружението успя да натрупа значителен опит, експертиза и капацитет в работата с представители от различни етнически малцинства, социални групи, деца и ученици.

Сдружение Гласът на Враня

Сдружение „Гласът на Враня“ работи за развитие на информираността на целевите групи за индивидуалните човешки права.

Провежда обучения за промяна на нагласите, организира акции за да покаже съществуващите проблеми и работи за тяхното решаване.

Новини

Проекти

Обучените младежи разработиха нефинансови проекти по важни проблеми от тяхната общността, подкрепени от наставници. Целта на създадената мрежа между участниците от различни региони на двете страни е обмяна на опит, възможност за комуникация, създаване на партньорство и развитие на предприемачество.

Мнения от участници

Проекта беше полезен за мен, защото придобих нови знания в областта на лидерството и направих интересни запознаства.
Всяка част ми хареса еднакво и формалната, и неформалната.

 

Бих участвал отново в други проекти със същи хора и с още много нови, обучението може да е в предприемаческата сфера.

Теодор Гергинов
Участник

Срещите, относно проекта бяха полезни от гледа точка на: – как да се отпускаме пред публика и да говорим без да се притесняваме; – структуриране на идеи в малък обем от време или страници; – подбуди на креативност и решителност.

Освен различната атмосфера и новите хора, отношението на ръководителите, добро разпределено време между почивка и лекции, участието на различни ръководители на набор от организации в сферата

Милена Василева
Участник

Ucesnica na projektu sam od samog pocetka. Ucesce na projektu za mene predstavlja veliko iskustvo.Uvek sam smatrala da mi mladi mozemo da menjamo stvari u svojoj zajednici,ali do sada nisam znala na koji nacin to mozemo da uradimo.

 

Kroz ovaj projekat sam dobila potrebna znanja I vestine koje mogu da primenim u bilo kojoj situaciji.Smatram da svko od nas moze dati svoj doprinos I stvori bolje uslove za zivot mladih u svojoj zajednici.

Jelena Tasic
Участник

Drago mi je sto sam deo jednog ovakvog projekta.Do sada nisam imao prilike da ucestvujem u nekom projektu Prekogranicne saradnje. Voleo bih da se ovakav projekat nastavi jer sam upoznao I razvio prijateljstvo kako sa ucesnicima projekta tako I sa clanovima projektnog tima I  mentorima.

 

Znanja I vestine koje sam stekao tokom projekta su mi od velike koristi jer mogu da ih primenjujem I u daljem zivotu u razlicitim oblastima.

Filip Nedeljkovic
Участник