3 модул на Програмата – Лидерство и възможности за развитие

3 модул на Програмата – Лидерство и възможности за развитие

Запомнящ ще остане Курс 3„Лидерство и възможности за развитие “ на Програма за активно гражданско включване и развитие на лидерски умения“ по Проект „Мрежа за младежко лидерство“ № CB007.2.22.053 се изпълняван от Сдружение „Нов път“ България в партньорство със Сдружение „Гласът на Враня“, Сърбия за 40 младежи до 29 г. от двете страни.

Лекциите „Силата“ на личността в политическото лидерство от Иван Иванов, психолог и заместник-председател на 43-тото Народното събрание и Лидерство на международно ниво представена от Петър Младенов, програмен анализатор, Младежко застъпничеството, дигитални технологии, здравно образование към Фонда на ООН за населението бяха съпроводени с широка дискусия по възможностите за участие на младежите в обществено политическият живот на страната. 

Специалните срещи с успешни млади хора за популяризиране на добри модели и работещи бизнеси , по време на обучението като част от програмата е особено важно за младите хора участници в програмата. И този модул имаха възможността да се срещнат с Никола Георгиев, основател и управител на „КVABA Interactive“ – компанията, създала първата българска мобилна игра за развиване на лидерство, работа в екип, критично мислене и инж. Димитър Иванов, собственик на „Чех Пласт“ ООД и председател на УС на Обществен дарителски фонд за Враца

Модула по програмата за всички участници завърши с лекция за писане на проекти и среща с менторите с които участниците ще продължат да пишат проектна идея като нефинансов проект по проблем на своята общност ,който са описали още при кандидатстването си в Програмата.

Leave a Reply

Your email address will not be published.