До 20-ти май може да кандидатствате за обучение за повишаване на медийната грамотност и изграждане на  умения за разпознаване и противодействие на дезинформацията

До 20-ти май може да кандидатствате за обучение за повишаване на медийната грамотност и изграждане на  умения за разпознаване и противодействие на дезинформацията

Сдружение Нов път изпълнява Проектно предложение  ACF/950   „ Медийно образование за активно гражданство„  Схема за малки инициативи, Тематичен приоритет   №...

Експерти от Сдружение Нов път представиха кратък „Наръчник за медийна грамотност“

Експерти от Сдружение Нов път представиха кратък „Наръчник за медийна грамотност“

В  изпълнение на  дейност Разработване на информационни и образователни инструменти и   материали по Проектно предложение  ACF/950   „ Медийно образование за...

Mедийният експерт   и  експертите  образователни  дейности работиха по  разработване на пакет от   информационни и образователни инструменти и материали

Mедийният експерт   и  експертите  образователни  дейности работиха по  разработване на пакет от   информационни и образователни инструменти и материали

От месец  септември  2022  медийният експерт   и  експерите   образователни  дейности на Сдружение   Нов път   в  изпълнение на  дейност Разработване на...

Сдружение « Нов път» стартира изпълнение на  дейности по Проектно предложение  ACF/950   „ Медийно образование за активно гражданство „

Сдружение « Нов път» стартира изпълнение на дейности по Проектно предложение ACF/950 „ Медийно образование за активно гражданство „

От месец  септември  2022 Сдружение « Нов път» стартира изпълнение на  дейности по Проектно предложение  ACF/950   „ Медийно образование за...

  • 1
  • 2