Подбор участници

Подбор участници

До 12 ( дванадесети ) май 2021 г., Сдружение „Нов път” България и Сдружение „Гласът на Враня“ Сърбия, стартираха процедура за подбор на 40 участници  в Програмата за активно гражданско включване и развитие на лидерски умения като част от дейностите по проект проект Youth Leadership Network изпълняван от двете сдружения финансиран от ЕС чрез програмата Interreg-IPA CBC България – Сърбия.

Програмата за активно гражданско включване и развитие на лидерски умения

ще се реализира в 3 тематични модула, всеки по 3 дни. Тя ще съчетава теоретични лекции и практически упражнения , ще обхване теми като създаване на политики на национално и местно ниво и механизми за гражданско участие, ключови елементи на гражданско участие, преодоляване на стереотипите, мултикултурно разбиране и преодоляване на речта на омразата и др. преговори и управление на конфликти, работа в екип, групово решаване на проблеми, анализ на заинтересованите страни и др.

Кандидатите могат да са на възраст до 29 години – мъже и жени, които са с гражданско мислене и могат да ангажират възможно най-много хора в местната общност, да имат необходимата мотивация и желание да изразят активна гражданска позиция или да имат опит и участие във формулирането на публични политики.

Младежите желаещи да участват следва да изпратят на следните e-mail адреси: За сдружение „Нов път” : new_road@abv.bg и сдружение „Гласът на Враня“ glasvranja.vr@gmail.com, посочените по-долу документи:

– Автобиография – свободен формат;

– Копие от документ за завършено образование;

– Есе на тема „Кой е основният проблем в моя регион и как мога да го разреша“,

– Препоръка от представител на местната власт или представител на неправителствена организация или лидер на местната общност.

Подбора ще се осъществи в две части: 1-ва анализиране на подадените документи и втора : оценка на представено есе, в което ще се търси истинският проблем и съответното му решение.

След приключването на подбора всички кандидат участници ще бъдат уведомени за резултатите и класирането.

Leave a Reply

Your email address will not be published.