Трансграничен лагер „Аз съм млад и активен“

Трансграничен лагер „Аз съм млад и активен“

В периода от 21 до 24 януари в красивият туристически град Вършец, област Монтана   се проведе 4-дневен лагер Трансграничен лагер „Аз съм млад и активен“ с  участниците в „Програмата за активно включване на гражданството и развитие на лидерството“ по проект  № CB007.2.22.053 „Мрежа за младежко лидерство  на Сдружение „ Нов път“ и сръбската организация „ Гласът на Враня“ . 

На лагера  40 младежи от България и Сърбия   представиха    разработените си  проекти по проблеми на месната общност, които те са идентифицирали под формата на презентация. Онлайн присъствието на  младежите от Сърбия  ограничи възможностите за  активно участие .  Целта на лагера  беше постигнаха и  чрез онлайн  инкубиране на идеи и обсъждане на възможности за активно включване в обществения живот на двете страни,  възможностите за финансиране на проектите в двете държави,   обучението  за ползване на  разработената   платформа за търсене на работа и стажове от двете страни.  Освен това  българските младежи успяха  чрез разработените викторини, игри , караоке вечер  и виртуалната разходка из Вършец да приобщят  младежите   от Сърбия, като  се договориха и за нови  съвместни  инициативи .

Leave a Reply

Your email address will not be published.