Заключителна конференция в Сърбия

Заключителна конференция в Сърбия

Заключителна конференция в Сърбия

От месец ноември 2020 година Сдружение „Нов път“, България в партньорство със Сдружение „Гласът на Враня“, Сърбия стартираха изпълнението на   проект „Мрежа за младежко лидерство“ CB007.2.22.053. Проектът е на стойност 136 664,55 евро и е финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg-IPA CBC Bulgaria-Serbia, CCI No 2014TC16I5CB007, 2014-2020 година.

Проект „Мрежа за младежко лидерство“  обхваща трансграничните райони на България и Сърбия. Планираните дейности  се изпълняват едновременно от двете страни на границата, което гарантира постигането на трансграничен ефект от проекта и устойчивост на резултатите от проекта. 

На 24 февруари 2022 г. беше проведена заключителна конференция по проекта в  Република Сърбия, с  изпълнението на планираните дейности бе постигната целта на проекта, която е да бъде изграден местен капацитет и мрежа от младежки лидери с активна позиция, знания и умения за гражданско участие във формирането на местни публични политики.

Дневен ред на конференцията

Презентация

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.