До 20-ти май може да кандидатствате за обучение за повишаване на медийната грамотност и изграждане на  умения за разпознаване и противодействие на дезинформацията

До 20-ти май може да кандидатствате за обучение за повишаване на медийната грамотност и изграждане на  умения за разпознаване и противодействие на дезинформацията

Сдружение Нов път изпълнява Проектно предложение  ACF/950   „ Медийно образование за активно гражданство„  Схема за малки инициативи, Тематичен приоритет   № 1: Подобрена демократична култура и гражданска   осведоменост на Фонд Активни граждани   по ФМ на ЕИП 2014-2021 г.

Човекът на 21 век иска все по-лесно да се ориентира в  информационното пространство и все по-лесно да достига до това,   което го интересува. За да ползва пълноценно всички налични  информационни ресурси, обаче, той трябва да бъде информационно  грамотен. Основният проблем, към чието решаване е насочен проектът е   преодоляване на дефицити в медийната грамотност и липсата на   умения за разпознаване и противодействие на дезинформацията   сред целевите групи и крайните потребители. Проблемът стана  видим и особено значим при оценката и реакцията на части от  населението във връзка с войната в Украйна.

През месец май  2023  организираме провеждане на обучение за повишаване на медийната грамотност и изграждане на  умения за разпознаване и противодействие на дезинформацията.  Очакваме 15 представители на граждански организации, училищни настоятелства, местна власт и др.   от областите Видин , Враца и Монтана  да вземат участие !  Кандидатствайте като попълните  формата за участие  до 20 май 2023 :

https://docs.google.com/forms/d/1LDBNeQUXsAfHnJ6SgiIW_jR8SdDv2mq6MuOJAipFWKA/edit#settings

Ако  искате да се медийно грамотни,  да придобиете нови знания ,умения и  компетенции – Вашето място е при нас !

Проект „ Медийна грамотност за активно гражданство“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“  www.activecitizensfund.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published.