Проведе се конференция на тема „ Медийно образование за активно гражданство“ 

Проведе се конференция на тема „ Медийно образование за активно гражданство“ 

Над 30 представители на различни целеви групи – местни власти, неправителствени организации, висши учебни заведения и други  имаха възможност да вземат участие в конференция на тема „ Медийно образование за активно гражданство“  която се проведе н рамките на едни ден  в град Враца  по   Проектно предложение  ACF/950   „ Медийно образование за активно гражданство„  Схема за малки инициативи, Тематичен приоритет   № 1: Подобрена демократична култура и гражданска   осведоменост   осъществен с  финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство на Сдружение Нов път.

Това са хора с необходимия авторитет сред местните общности, хора можещи да оказват влияние върху формирането на общественото мнение и решаването на важните проблеми на нашето съвремие, като разпознаването на дезинформацията и изграждане на умения за превенция, провеждане на целенасочени въздействия за насърчаване на медийната грамотност и гражданското образование на целевите групи и популяризиране на положителният имидж на неправителствените организации. Участниците бяха   запознати с дейността на Сдружение Нов път, проекта и неговите резултати, с разработените по проекта материали и инструментариум за обучение, с добри национални практики. Успяха да   обменят опит  с  интересните лектори в конференцията  – представители на Асоциацията на европейските журналисти-България    – местният журналист – Мария Димитрова и   Кристина Христова – председател на  Коалиция за медийна

Грамотност. Всички участници в  конференцията получиха разработените образователни и информационни материали по проекта,  както и  успяха да се потопят в дълбините на играта „ Какво знаем за дезинформацията“.

Конференцията приключи с дискусия и  предложения за мултиплициране на резултатите от проекта .

Снимки от конференцията:

                                                        

 

Проект „ Медийна грамотност за активно гражданство“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“  www.activecitizensfund.bg

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.