Финална конференция

Финална конференция

В края на месец октомври 2023 Сдружение Нов път приключи изпълнението на дейности по Проектно предложение  ACF/950   „ Медийно образование за активно гражданство„  Схема за малки инициативи, Тематичен приоритет   № 1: Подобрена демократична култура и гражданска   осведоменост   осъществен с  финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо.

Основният проблем, към чието решаване беше  насочен проектът е   преодоляване на дефицити в медийната грамотност и липсата на   умения за разпознаване и противодействие на дезинформацията   сред целевите групи и крайните потребители.

Проблемът стана  видим и особено значим при оценката и реакцията на части от  населението във връзка с войната в Украйна. Заложената цел  на проекта  е изпълнена и    чрез разработване на образователни и информационни инструменти   и материали, провеждане на обучителни и информационни събития   проекта  допринесе за подпомагане на медийната грамотност и гражданското образование в областите Враца, Монтана и Видин.

Разработените    информационни и образователни инструменти и материали – 2  казуса, 1 онлайн симулация-   онлайн игра „ Какво знаем за дезинформацията“, информационните  материали  и   презентации,   както и „Наръчник за медийна грамотност“ и Брошура с  образователни инструменти за медийна грамотност (европейски и български)   бяха на разположение  на всичките над 150 участника в проектните дейности. В  проведените  1 обучение и 6 информационни срещи  и конференция на тема „ Медийно образование за активно гражданство„  участниците дискутираха, споделяха , успяха да повишат знанията и уменията си за разпознаване на   дезинформацията  и  фалшивите новини.  Медийната грамотност е от особено значение и важност  за уязвимите групи и хора в риск от бедност в района на Северозападна България . Човекът на 21 век иска все по-лесно да се ориентира в  информационното пространство и все по-лесно да достига до това,   което го интересува.

Екипа на Сдружение „ Нов път“ ще продължи да развива темите за медийната грамотност и активната гражданска позиция и занапред.

 

Проект „ Медийна грамотност за активно гражданство“ се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Активни граждани България в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“  www.activecitizensfund.bg

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.