Mедийният експерт   и  експертите  образователни  дейности работиха по  разработване на пакет от   информационни и образователни инструменти и материали

Mедийният експерт   и  експертите  образователни  дейности работиха по  разработване на пакет от   информационни и образователни инструменти и материали

От месец  септември  2022  медийният експерт   и  експерите   образователни  дейности на Сдружение   Нов път   в  изпълнение на  дейност Разработване на...

Сдружение « Нов път» стартира изпълнение на  дейности по Проектно предложение  ACF/950   „ Медийно образование за активно гражданство „

Сдружение « Нов път» стартира изпълнение на дейности по Проектно предложение ACF/950 „ Медийно образование за активно гражданство „

От месец  септември  2022 Сдружение « Нов път» стартира изпълнение на  дейности по Проектно предложение  ACF/950   „ Медийно образование за...